О библиотекеБиблиотека
детям
Читателям Филиалы Информационные
ресурсы
Новости
и события
Методическая
копилка
Гостевая
книга
Краеведение Контакты
"Мой горад, табой ганаруся!"

       Віртуальная выстава "Мой горад, табой ганаруся!" арганізавана ў рамках праекта "Самы важны горад на зямлі". У склад віртуальнай выставы ўвайшлі выданні краязнаўчага характару, на старонках якіх прадстаўлены звесткі з гісторыі і сучаснага жыцця  горада, якія будуць цікавымі для  шырокага кола чытачоў.


6.png    Валасюк, Л.Ф. Непрыдуманыя партрэты: Мастакі і літаратары, народныя майстры і дойліды Берасцейшчыны / Лявон Валасюк. - Брэст: ААТ "Брэсцкая друкарня", 2014. - 284 с., фотаздымкі.    

      У новай кнізе Лявона Валасюка чытач пазнаёміцца з літаратурнымі творчымі партрэтамі вядомых не толькі на Берасцейшчыне, але і далёка за яе межамі мастакоў, пісьменнікаў, дойлідаў і народных майстроў. Тут змешчаны матэрыял і пра мастакоў, рэзчыкаў па дрэву, паэтаў Камянетчыны.  1.jpg    Каменецкая башня [Текст] / А.М. Суворов. – Брест: ОАО «Брестская типография», 2009. – 35 с.
      Научно-популярное издание рассказывает об уникальном памятнике архитектуры и оборонительного зодчества второй половины XIII века – Каменецкой башне. Издание представлено яркими и красочными фотографиями.   

  


8.jpg    Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя Т. 3 : Брэсцкая вобласць, кн. – Мн.: БелЭн, 2006. – 528 с.: іл.
    Шматтомнае энцыклапедычнае выданне на падставе навейшых архіўных і іншых крыніц адлюстроўвае гісторыю і сучасны эканамічны і культурны стан усіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Беларусі – 6 абласцей, 118 раёнаў, ўсіх населеных пунктаў кожнага раёна, у тым ліку тых, што зараз перасталі існаваць.7.pngМешечко, Е. Н. Путешествие по Беларуси. В краю Немана, Западного Буга и Припяти : [путеводитель] / Е. Н. Мешечко. – Брест: ООО «Брестская типография», 2012. – 282 с. 
 Путеводитель предлагает совершить путешествие по уникальным уголкам Беларуси. Дана характеристика природы, населения, быта, культуры. Вы найдёте материал о природных памятниках Каменецкого района и многом другом.    
9.png       От Беловежской пущи до Полесских болот: путеводитель по Брестской области. – Минск: УП «Рифтур», 2013. – 256 с. 
       Путеводитель проводит любознательного читателя по всем 16 районам Брестчины и их наиболее ярким достопримечательностям. Он богато иллюстрирован, причем, кроме современных фотографий, в нем использованы снимки из архивов райисполкомов Брестской области, а также репродукции рисунков Наполеона Орды, кстати, тоже уроженца Брестчины. Книгу, фотоальбом, путеводитель по Брестской области, с говорящим само за себя названием и великолепными снимками приятно держать в руках, читать и рассматривать.  


4.png      Гніламёдаў, У.В. Расія [Тэкст] / У.В. Гніламёдаў. – Мінск: Беларуский дом печати, 2007. – 672 с. 
     Размова ў рамане вядомага літаратуразнаўца Уладзіміра Гніламёдава “Расія” – пра бежанцаў 1915 года. Сярод тых, каго Першая імперыялістычная вайна змусіла выправіцца з роднай Берасцейшчыны на ўсход, — Лявон Кужаль і яго землякі. У Расіі і знаходзіліся яны падчас рэвалюцыі, грамадзянскай вайны, у гады скрухі, разбурэнняў, мяцяжоў, паўстанняў. Такія творы звычайна называюць мастацкім дакументам часу. Пра землякоў, якія заставаліся самімі сабой, і піша сваю спавядальную прозу Уладзімір Гніламёдаў.2.png     Гніламёдаў, У.В. Валошкі на мяжы [Тэкст]: раман / У. Гніламёдаў. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2014. – 574 с. – (Беларуская проза XIX)
     Раман «Валошкі на мяжы» прысвечаны жыццю Заходняй Беларусі ў міжваеннае дваццацігоддзе ва ўмовах польскага санацыйнага рэжыму. Раман выразна адлюстроўвае асабістасці менталітэту, нацыянальнай свядомасці беларускага народа, тое, што фарміравалася на працягу многіх гадоў сацыяльна-эканамічным і палітычным становішчам гэтага краю.1.png     Гніламёдаў, У.В. Вайна [Тэкст]: раман / У. Гніламёдаў. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – 626 с. 
     Тэма Вялікай Айчыннай вайны невычэрпная — пра гэта сведчыць і новы раман Уладзіміра Гніламёдава, які рэалістычна паказвае паднявольнае жыццё людзей на акупаванай нямецка-фашысцкімі захопнікамі тэрыторыі Заходняй Беларусі ва ўмовах нацысцкага рэжыму, узнікненне і арганізацыю супраціву, партызанскага руху, доўгачаканыя дні вызвалення. Твор адрасаваны шырокаму чытачу.  к2.JPG     Гніламёдаў, У.В. Уліс з Прускі: раман / Уладзімір Гніламёдаў.- Мінск: Маст. лит., 2006.- 382 с. - (Беларуская проза ХХI стагоддзя).
    Раман прысвечаны падеям пачатку ХХ стагоддзя. Аўтар стварыў цікавыя, запамінальныя вобразы і характары, дакладна перадаў каларыт тагачаснага жыцця, побыт, павер’і, гістарычныя падзеі і паданні. У рамане маляўніча апісаны горад Камянец і яго ваколіцы, а таксама падарожжа і жыцце галоўнага героя твора Лявона Кужаля ў Амерыцы, знаёмства з нязвыклым для сябе светам і новай філасофіяй жыцця.1.jpg         Гусева, Е. Каменец исправленному верить // Планета. – 2012. - №3. – С.74 – 81.
        Кто хоть раз побывал в крохотном белорусском городке Каменце, уже не забудет его никогда.Узкие улочки, белая ажурная церковь на пригорке и башня, чей грозный силуэт особенно хорош на закате. Когда последние лучи уходящего за горозонт солнца скользят по древней шершавой кладке. Как ни странно именно она, Белая Вежа, в XIII веке положила начало истории Каменца, а в XX – её настолько запутала, что долгое время энциклопедии и серьёзные научные издания публиковались с ошибками.


К6.JPG     Историко культурное наследие Каменетчины = Гісторыка культурная спадчына Камянетчыны: сб. науч. докл. / под общ. ред. П. Г. Игнатовича.- Минск: Четыре четверти, 2008.- 190 с.: ил.
      У зборніку змешчаны матэрыялы першых навукова-асветніцкіх чытанняў, прысвечаных 125 гадавіне з дня нараджэння У.М. Ігнатоўскага. Ён уключае артыкулы, у якіх аналізуецца: жыццёвы шлях У.М. Ігнатоўскага, яго уклад у станаўленне навукі і культуры краіны, сённяшняе сацыяльна-культурнае жыццё Камянеччыны, матэрыялы аб іншых ураджэнцах гэтага самабытнага кутка беларускай зямлі.


К4.JPG      Мусевич, Г.С. Народ, который жил среди нас: многострадальному еврейскому народу посвящается. – Брест, 2009. – 96 с.
    Автор называет свою книгу данью памяти людям, жившим на Каменецкой земле, но испепелённых Холокостом, попыткой собрать крохи из истории народа, который жил среди нас, чтобы донести их скорбную правду до читателя.
К8.JPG    Каменецкому району 70 лет: брошюра / Отдел идеологической работы Каменецкого районного исполнительного комитета. - Каменец, 2010. – 35 с.: ил.
       Это иллюстрированное издание поможет больше узнать о истории, социально-экономическом развитии района, о людях, которые внесли свой вклад в процветание Каменецкой земли.
К10.JPG     Камянец і ваколіцы / гл. рэд. У.Шпарло. - Брэст: ТААРэклама-інфармацыйнае агенстваВячэрні Брэст”, 2010.- 96 с.: іл
     Фотаальбом знаёміць з унікальнай гіторыяй, прыроднай спадчынай і сучасным станам горада: яго прадпрыемствамі, гандлёвай сеткай, установамі аховы здороўя і адукацыі, з культурным жыццём Камянецкай зямлі.к111.JPG      Kamieniec miasto przyjazne = Каменец дружеский город. – Hajnowca:Towarzystwo przyjaciol Hajnowki, 2007. – 24 c.: ил.
     Издание преследует цель взаимного обмена опытом в сфере культурного наследия, ознакомления приграничных регионов с их историей, повышения уровня исторического сознания, развития взаимной талерантности и уважения, ликвидации языковых барьеров, а также популяризации истории, поощрение многообразия культуры народов, которые живут по обеих сторонах Беловежской пущи.

К9.JPG     Камянецкая вежа = Каменецкая башня = Kamenets tower: навук.-папуларн. выданне / [рэд. Ю.А. Паўлюкевіч]. – Мн.: Беларусь, 2005. – 63 с.: іл.
    Гэта іллюстрыраванная кніга распавядае гісторыю Камянца, якая звязваецца са знакамітай вежай - унікальным помнікам ваеннага дойлідства XI – XIII стст., якая, як і сем стагоддзяў назад, уражвае простай і велічнай архітэктурай.


13.JPG     Несцярчук, А.М. Напалеон Орда. Шлях да Бацькаўшчыны: кніга-альбом / Леанід Несцярчук. - Мінск: Маст. Літ., 2009.- 430с.: іл
      Кніга пра выдатнага майстра алоўка, вядомага кампазітара і піяніста Напалеона Орду, якая змяшчае 238 ордаўскіх малюнкаў, сярод якіх, прадстаўлены выявы гістарычных аб`ектаў і пейзажаў Камянеччыны. К7.JPG      Памяць: Камянецкі раён: гіст. дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі.Мн.: Ураджай, 1997. - 526 с.: іл.
     Гэта гісторыка-дакументальная хроніка, створвная на падставе дакументаў, літаратурных крыніц, успамінаў удзельнікаў гістарычных падзей, сведчанняў перыядычнага друку. Кніга распавядае пра тое, што захавала гісторыя пра падзеі і лёс людзей у Камянецкім раёне ад старажытных часоў да нашых дзён (1996 г.).
к3.JPG      Перепелица, К.И. Каменецкая сага: повесть / К. Перепеліца. – Брест: Академия, 2004. – 120 с.
    Действия повести, написанной в жанре сентиментальной прозы, происходят в конце 19 века в городе Каменце и его дальних деревнях. Главный герой Иван Фларинович любил историю и географию, изучал архивы, а в письмах к своей девушке писал о том, что нашел о Каменце. К автору по счастливому стечению обстоятеств попали пожелтевшие письма, проникнутые чистыми чувствами, милыми деталями простой человеческой жизни, высокой драматургией судеб, пронесших сквозь годы хрупкую субстанцию—Любовь.


К5.JPG      Песні Белавежы: Камянеччына літаратурная: проза, паэзія, публіцыстыка / укл. З. Дудзюк.- Мн.: Маст. Літ., 2005.- З10 с.- (Беларусь літаратурная).
      Гэты зборнік знаёміць чытачоў з літаратурнымі творамі аўтараў, жыццё і дзейнасць якіх звязаны з Камянеччынай, - пачынаючы ад Іпація Пацея, Міхаіла Карповіча да тых, хто сёння робіць першыя крокі ў літаратуры.

 


каменец.jpg     Каменец [ИЗО]. - Каменец : рэдакцыя газеты "Навіны Камянеччыны", 2012 - 151 с.
     Фотаальбом змяшчае звесткамі аб гісторыі і сучасным стане горада Каменца.

храмы.jpg     Праваслаўныя храмы Камянеччыны : [цэрквы, капліцы, асвячоныя крыніцы, святыя месцы] / [склад. Сахарчук Ю.І. інш.]. - Брест : РИА "Вечерний Брест", 2013 - 120 с.:іл 
    В книге помещены сведения о всех православных храмах Каменетчины, каплицах, освещённых родниках, святых местах. Книга выполнена в цветном оформлении, снабжена фотографиями церквей, их внутреннего убранства.


Назад в раздел
© 2011. Каменецкая центральная районная библиотека им.В.М. Игнатовского
Мы на ютубе