Вход Регистрация
О библиотекеБиблиотека
детям
Читателям Филиалы Информационные
ресурсы
Новости
и события
Методическая
копилка
Гостевая
книга
Краеведение Контакты
Книжная полка краеведа

знакомит с изданиями краеведческого характера, на страницах которых представлены сведения из истории и современной жизни города и района, вызывающие интерес у широкого круга читателей.


Каменетчина на старых фото.jpg   Каменетчина на старых фото [Графические материалы] : альбом публикаций. - [Каменец : Навіны Камянеччыны, 2019]. - [152] с.
   Альбом публикаций является результатом одноимённого проекта районной газеты «Навіны Камянеччыны», удостоенного гран-при конкурса «Золотая литера». В издании представлены исторические сведения, фотографии Каменца и окрестностей с конца 19 века, собранные внештатным корреспондентом газеты А. Осташеней. Под одной обложкой объединены статьи, опубликованные  на страницах районной газеты в течении трёх лет.


Ехезкель Котик.jpg

   Котик, Е. Мои воспоминания / Е. Котик ; перевод Майи Улановской ; под редакцией Р. Торпусман. - 2-е издание. - Иерусалим : Rachel Torpusman, 2019. - 489 с.
   В 2019 году в Израиле, под редакцией Рахели Торпусман, в переводе с идиш на русский язык Майи Улановской, вышло второе издание книги,  объеднившее под одной обложкой два тома воспоминаний Ехезкеля Котика (1847 - 1921).
   Книга написана в мемуарном стиле и передаёт события непосредственно отражающие биографию автора, уроженца Каменетчины.
   В первом томе  «воспоминаний» показана жизнь местечка Каменец-Литовска, где прошло  детство и юность Ехезкеля Котика. На примере своей семьи автор передаёт быт и нравы еврейского народа,  уклад жизни прошедшей эпохи, воздействие на людей важнейших исторических событий.
   Во втором томе «Скитаясь и странствуя» автор рассказывает о своей личной судьбе и своих личных переживаниях, неудачах, разочарованиях, поисках своего места в жизни.  Перед читателем открывается захватывающая картина скитальческой жизни Котика, сценой для которой были местечки, города, деревни  Беларуси, России, Украины, Польши.
   Книга Ехезкеля Котика является прекрасным образцом мемуарной литературы, отражающим широкую панораму экономической, социальной, религиозной и культурной жизни еврейской общины XIX века.
   Эта книга может послужить источником для изучения истории Каменца, его отдельных уголков, учреждений и личностей, будет интересна широкому кругу пользователей, увлекающихся историей родного края.

1000.jpg   1000-годдзе Брэста: праз прызму старадаўніх дакументаў [Электронны рэсурс] / складальнікі: I. У. Градоўкіна [і інш.] ; аўтары навуковых артыкулаў: Н. Ю. Бярозкіна, А. М. Латушкін ; навуковы рэдактар Т. В. Кузьмініч ; Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Брэсцкая абласная бібліятэка ім. М. Горкага, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. - Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. - 1 электронны аптычны дыск (DVD).
   На кампакт-дыску прадстаўлены шырокі дыяпазон гістарычных крыніц і навуковых даследаванняў, якія паказваюць гісторыю старажытнага беларускага горада Брэста ад яго першага пісьмовага ўпамінання да сярэдзіны XX ст. змешчаны таксама разнастайныя бібліяграфічная і фактычная інфармацыя, лічбавыя копіі паштовак, гістарычных мапаў, планаў і атласаў, малюнкаў, ілюстрацый і іншых апублікаваных і рукапісных матэрыялаў, прысвечаных Брэсту. Рэсурс прызначаны для навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў, краязнаўцаў, супрацоўнікаў бібліятэк, музеяў і архіваў, аматараў айчыннай гісторыі.

Малая Радзима - гэта.jpg

   Зборнік артыкулаў Анастасіі Нарэйка і Веры Сёмчынай адлюстраваў у сабе крапатлівую працу аўтараў, якія на працягу некалькіх гадоў друкавалі ў раённай газеце свае артыкулы, прысвечаныя Году малой радзімы і 75-годдзю вызвалення Беларусі ад фашысцка-нямецкіх захопнікаў.   У зборніку змешчаны малавядомыя факты і звесткі з гісторыі Камянеччыны, якія будуць цікавы шырокаму колу карыстальнікаў.

    

Брест.JPG   Дудзюк, З. І. Брэст : храналагічны даведнік / Зінаіда Дудзюк. - Брэст : Альтернатива, 2019. - 93 с.
   Кніга апавядае пра галоўныя гістарычныя падзеі, выкладзеныя ў храналагічным парадку, якія ад старажытнасці да цяперашняга часу ўплывалі на існаванне горада Брэста і жыццё ягоных жыхароў. У кнізе згадваюцца біяграфічныя звесткі пра выдантых абоб зямлі Камянецкай. Даведнік адрасуецца шырокаму колу чытачоў, а таксама турыстам і гасцям горада.
  

100 достопримечательностей Брестчины.jpg

   100 достопримечательностей Брестчины = 100 places to discover in the Brest region. - Брест : ООО "Рекламно-информационное агенство "Вечерний Брест", 2019. - 64 с. 
   В  книге представлено сто наиболее привлекательных, знаковых и одновременно значимых объектов истории и культуры, удивительных творений природы и архитекторов на Брестчине. Каменецкий район представлен отдельным разделом.Вітаем на Камянеччыне.jpg   Вітаем на Камянеччыне ! [Выяўленчы матэрыял] . - Камянец : Редакция районной газеты "Навіны Камянеччыны", 2018. - 50 с.
   Альбом змяшчае фотаздымкі помнікаў архітэктуры, сацыя-культурных, прыродных і турыстычных аб’ектаў, якія з’яўляюцца гордасцю камянецкага краю.


Драўляныя і сакральныя помнікі Берасцейшчыны.jpg

   Мароз, В. В. Драўляныя сакральныя помнікі Берасцейшчыны : нарысы гісторыі, археалогіі і культуры / В. Мароз. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. - 511 с., [40] л. іл.
   У кнізе на падставе шырокага кола крыніц зроблена дастаткова маштабная спроба гістарычнай рэканструкцыі працэсаў будаўніцтва і разбурэння драўляных хрысціянскіх святынь Берасцейшчыны ў X—XXI стагоддзях, якія адбываліся на фоне грамадска-палітычных і рэлігійна-канфесійных змен і ўплывалі на развіццё сакральнай культуры і архітэктуры рэгіёна.     Змяшчаецца багаты матэрыял пра святыні Камянецкага раёна. Выданне будзе карысным для ўсіх, хто цікавіцца пытаннямі канфесійнай гісторыі і культуры Беларусі, выкладчыкаў, даследчыкаў, краязнаўцаў, для ўсіх шукальнікаў ісціны, каб ведаць, што мелі і што страцілі. 

Святые родники Белой Руси.jpg

   Шарков, А. В. Святые родники Белой Руси / А. В. Шарков, Е. И. Хорошевич ; [вступительная статья протоиерея Федора Повного]. - Минск : Звязда, 2017. - 181, [2] с.
   Настоящее издание можно назвать путеводителем по святым родникам Беларуси. Представлены сведения о родниках Каменецкого района. Указаны их местонахождение, состояние и иные характеризующие их данные, приведены связанные с ними легенды и предания, через которые до нас дошли  интересные, познавательные страницы далёкого прошлого и настоящего Белой Руси. 

Гістарычная і культурная спадчына Берасцейшчыны.jpg   Гістарычная і культурная спадчына Берасцейшчыны : актуальныя праблемы ідэалагічнага забеспячэння дзейнасці органаў улады. - Брэст : Рэдакцыя Брэсцкай абласной газеты "Заря", 2016. - 187 с.
   Выданне змяшчае інфармацыю аб значных аб'ектах рэстаўрацыі, вядомых помніках гісторыі і культуры, праявах творчасці чалавека, нематэрыяльнай духоўнай спадчыне, унікальных выданнях і музейных прадметах, якіх нямала на Камянеччыне. Чытачы знойдуць для сябе карысныя высновы аб мінулым роднага краю. 


Непрыдуманныя партрэты.jpg

   Валасюк, Л. Ф. Непрыдуманыя партрэты: мастакі і літаратары, народныя майстры і дойліды Берасцейшчыны / Лявон Валасюк. - Брэст: ААТ "Брэсцкая друкарня", 2014. - 284 с., фотаздымкі.    
   У новай кнізе Лявона Валасюка чытач пазнаёміцца з літаратурнымі творчымі партрэтамі вядомых не толькі на Берасцейшчыне, але і далёка за яе межамі мастакоў, пісьменнікаў, дойлідаў і народных майстроў. Тут змешчаны матэрыял і пра мастакоў, рэзчыкаў па дрэву, паэтаў Камянетчыны. 

Валошкі на мяжы.jpg

   Гніламёдаў, У. В. Валошкі на мяжы : раман / У. Гніламёдаў. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2014. – 574 с. – (Беларуская проза XIX) 
   Раман «Валошкі на мяжы» прысвечаны жыццю Заходняй Беларусі ў міжваеннае дваццацігоддзе ва ўмовах польскага санацыйнага рэжыму. Раман выразна адлюстроўвае асабістасці менталітэту, нацыянальнай свядомасці беларускага народа, тое, што фарміравалася на працягу многіх гадоў сацыяльна-эканамічным і палітычным становішчам гэтага краю.  1.png


   Гніламёдаў, У. В. Вайна : раман / У. Гніламёдаў. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – 626 с.  
   Тэма Вялікай Айчыннай вайны невычэрпная — пра гэта сведчыць і новы раман Уладзіміра Гніламёдава, які рэалістычна паказвае паднявольнае жыццё людзей на акупаванай нямецка-фашысцкімі захопнікамі тэрыторыі Заходняй Беларусі ва ўмовах нацысцкага рэжыму, узнікненне і арганізацыю супраціву, партызанскага руху, доўгачаканыя дні вызвалення. Твор адрасаваны шырокаму чытачу. 

Старонкі радзімазнаўства.jpg

   Карлюкевіч, А. М. Старонкі радзімазнаўства: Мясціны. Асобы: краязнаўчыя нарысы / Алесь Карлюкевіч. – Мінск: Выдавецкі дом “Звязда”, 2013. – 381 с.
   У кнізе змяшчаецца нарыс пра велічнасць гісторыі Камянеччыны, пра многія яркія асобы, лёс якіх звязаны з Камянцам і ваколіцамі. Згадваецца і пра помнікі, што калісьці стаялі на Камянеччыне: славуты зубр у гонар палявання Аляксандра II у Белавежскай пушчы у 1860г., помнік пра паляўнічую стаўку польскага караля Аўгуста II.

Путешествие во времени.gif
   Лиходедов, В. Путешествие во времени [Текст] / В. Лиходедов, А. Карлюкевич. - Минск : Издательский дом "Звязда", 2013. - 222 с.. - (В поисках утраченного)
   Книга приглашает совершить путешествие в прошлое, чтобы узнать, как выглядел наш город в давние времена. В издании использованы старые открытки из коллекции автора, где отображены самые интересные и богатые памятники нашего края, которые хранят в себе множество тайн и загадок.

От Беловежской пущи до.jpg

   От Беловежской пущи до Полесских болот: путеводитель по Брестской области. – Минск: УП «Рифтур», 2013. – 256 с.  
   Путеводитель проводит любознательного читателя по всем 16 районам Брестчины и их наиболее ярким достопримечательностям. Он богато иллюстрирован, содержит снимки из архивов райисполкомов Брестской области, а также репродукции рисунков Наполеона Орды. Книгу, фотоальбом, путеводитель по Брестской области, с говорящим само за себя названием и великолепными снимками приятно держать в руках, читать и рассматривать.   

 

Праваслаўныя храмы Камянеччыны.jpg

   Праваслаўныя храмы Камянеччыны : [цэрквы, капліцы, асвячоныя крыніцы, святыя месцы] / [склад. Сахарчук Ю.І. інш.]. - Брест : РИА "Вечерний Брест", 2013 - 120 с.:іл.
   Кніга змяшчае гістарычныя звесткі аб дзеючых праваслаўных храмах Камянеччыны, капліцах, асвячоных крыніцах, святых месцах. Прадстаўлена ўступнае слова Іаана, епіскапа Брэсцкага і Кобрынскага. Кніга выканана ў каляровым афармленні, аздоблена фотаздымкамі знешняга выгляду храмаў і іх унутранага ўбранства. Кнігу можна лічыць правадніком у свет духоўнай спадчыны краю. 

Современная геральдика Беларуси.jpg

   Адамушко, В. И. Современная геральдика Беларуси [Текст] / В.И. Адамушко, Елинская М.М. . - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. - 534 с. 
   В книге содержатся исторические сведения о городе Каменце и его символике. 


  
7.png

   Мешечко, Е. Н. Путешествие по Беларуси. В краю Немана, Западного Буга и Припяти : [путеводитель] / Е. Н. Мешечко. – Брест: ООО «Брестская типография», 2012. – 282 с.   
   Путеводитель предлагает совершить путешествие по уникальным уголкам Беларуси. Дана характеристика природы, населения, быта, культуры. Вы найдёте материал о природных памятниках Каменецкого района и многом другом.  

К10.JPG

   Камянец і ваколіцы / гл. рэд. У.Шпарло. - Брэст: ТАА ”Рэклама-інфармацыйнае агенства “Вячэрні Брэст”, 2010.- 96 с.: іл.   
   Фотаальбом знаёміць з унікальнай гіторыяй, прыроднай спадчынай і сучасным станам горада: яго прадпрыемствамі, гандлёвай сеткай, установамі аховы здороўя і адукацыі, з культурным жыццём Камянецкай зямлі.   К8.JPG

   Каменецкому району 70 лет: брошюра / Отдел идеологической работы Каменецкого районного исполнительного комитета. - Каменец, 2010. – 35 с.: ил.   
   Это иллюстрированное издание поможет больше узнать о истории, социально-экономическом развитии района, о людях, которые внесли свой вклад в процветание Каменецкой земли.  

1.png   Татаринов, Ю. А.  Города Беларуси. Брестчина / Ю.А.Татаринов.- Мн. :  Смэлток, 2010.- 171с.
   На страницах книги содержатся исторические сведения о городе Каменце, его владельцах  и достопримечательностях.


 

Белавежскае дзіва.jpg

   Белавежскае дзіва : фотоальбом /  уклад. і аўт. тэксту: І.І.Бышнеў, М.Д.Чэркас.- Мн.:  Беларусь,  2009. -  311с.
   Фотаальбом выпушчаны да 600-годдзя існавання запаведнасці Белавежскай пушчы. Яго разделы распавядаюць пра гісторыю і сучаснасць прыроднай жамчужыны нашага краю. Большасць здымкаў займаюць ілюстрацыі белавежскага цара — зубра, а таксама краявіды першабытнага лесу. 

Камянецкая башня.jpg   Каменецкая башня / А.М. Суворов. – Брест: ОАО «Брестская типография», 2009. – 35 с. 
   Научно-популярное издание рассказывает об уникальном памятнике архитектуры и оборонительного зодчества второй половины XIII века – Каменецкой башне. Издание представлено яркими и красочными фотографиями.   

Народ, который жил среди нас (2).jpg

   Мусевич, Г. С. Народ, который жил среди нас: многострадальному еврейскому народу посвящается. – Брест, 2009. – 96 с.   
   Автор называет свою книгу данью памяти людям, жившим на Каменецкой земле, но испепелённых Холокостом, попыткой собрать крохи из истории народа, который жил среди нас, чтобы донести их скорбную правду до читателя.


Напалеон Орда.jpg

   Несцярчук, А. М. Напалеон Орда. Шлях да Бацькаўшчыны: кніга-альбом / ЛеанідНесцярчук. - Мінск: Маст. Літ., 2009.- 430с.: іл.  
   Кніга пра выдатнага майстра алоўка, вядомага кампазітара і піяніста Напалеона Орду, якая змяшчае 238 ордаўскіх малюнкаў, сярод якіх, прадстаўлены выявы гістарычных аб`ектаў і пейзажаў Камянеччыны. 
 
              
К6.JPG

   Историко культурное наследие Каменетчины = Гісторыка культурная спадчына Камянетчыны: сб. науч. докл. / под общ. ред. П. Г. Игнатовича.- Минск: Четыре четверти, 2008.- 190 с.: ил. 
   У зборніку змешчаны матэрыялы першых навукова-асветніцкіх чытанняў, прысвечаных 125 гадавіне з дня нараджэння У.М. Ігнатоўскага. Ён уключае артыкулы, у якіх аналізуецца: жыццёвы шлях У.М. Ігнатоўскага, яго уклад у станаўленне навукі і культуры краіны, сённяшняе сацыяльна-культурнае жыццё Камянеччыны, матэрыялы аб іншых ураджэнцах гэтага самабытнага кутка беларускай зямлі.  

Расія.jpeg

   Гніламёдаў, У. В. Расія  / У.В. Гніламёдаў. – Мінск: Беларуский дом печати, 2007. – 672 с.  
   Размова ў рамане вядомага літаратуразнаўца Уладзіміра Гніламёдава “Расія” – пра бежанцаў 1915 года. Сярод тых, каго Першая імперыялістычная вайна змусіла выправіцца з роднай Берасцейшчыны на ўсход, — Лявон Кужаль і яго землякі. У Расіі і знаходзіліся яны падчас рэвалюцыі, грамадзянскай вайны, у гады скрухі, разбурэнняў, мяцяжоў, паўстанняў. Такія творы звычайна называюць мастацкім дакументам часу. Пра землякоў, якія заставаліся самімі сабой, і піша сваю спавядальную прозу Уладзімір Гніламёдаў
         

Каменец дружественный город.png

   Kamieniec miasto przyjazne = Каменец дружеский город. – Hajnowca:Towarzystwo przyjaciol Hajnowki, 2007. – 24 c.: ил. 
   Издание преследует цель взаимного обмена опытом в сфере культурного наследия, ознакомления приграничных регионов с их историей, повышения уровня исторического сознания, развития взаимной талерантности и уважения, ликвидации языковых барьеров, а также популяризации истории, поощрение многообразия культуры народов, которые живут по обеих сторонах Беловежской пущи.  

Брэсцкая вобласць.jpg

   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя Т. 3 : Брэсцкая вобласць, кн. – Мн.: БелЭн, 2006. – 528 с.: іл. 
   Шматтомнае энцыклапедычнае выданне на падставе навейшых архіўных і іншых крыніц адлюстроўвае гісторыю і сучасны эканамічны і культурны стан усіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Беларусі – 6 абласцей, 118 раёнаў, ўсіх населеных пунктаў кожнага раёна, у тым ліку тых, што зараз перасталі існаваць.  к2.JPG

   Гніламёдаў, У. В. Уліс з Прускі: раман / Уладзімір Гніламёдаў.- Мінск: Маст. лит., 2006.- 382 с. - (Беларуская проза ХХI стагоддзя). 
   Раман прысвечаны падеям пачатку ХХ стагоддзя. Аўтар стварыў цікавыя, запамінальныя вобразы і характары, дакладна перадаў каларыт тагачаснага жыцця, побыт, павер’і, гістарычныя падзеі і паданні. У рамане маляўніча апісаны горад Камянец і яго ваколіцы, а таксама падарожжа і жыцце галоўнага героя твора Лявона Кужаля ў Амерыцы, знаёмства з нязвыклым для сябе светам і новай філасофіяй жыцця.

К9.JPG

   Камянецкая вежа = Каменецкая башня = Kamenets tower: навук.-папуларн. выданне / [рэд. Ю. А. Паўлюкевіч]. – Мн.: Беларусь, 2005. – 63 с.: іл. 
   Гэта іллюстрыраванная кніга распавядае гісторыю Камянца, якая звязваецца са знакамітай вежай - унікальным помнікам ваеннага дойлідства XI – XIII стст., якая, як і сем стагоддзяў назад, уражвае простай і велічнай архітэктурай. 


    

каменец.jpg   Каменец [ИЗО]. - Каменец : рэдакцыя газеты "Навіны Камянеччыны", 2012 - 151 с.  
   Фотаальбом змяшчае звесткамі аб гісторыі і сучасным стане горада Каменца. 


К5.JPG   Песні Белавежы: Камянеччына літаратурная: проза, паэзія, публіцыстыка / укл. З. Дудзюк.- Мн.: Маст. Літ., 2005.- З10 с.- (Беларусь літаратурная). 
   Гэты зборнік знаёміць чытачоў з літаратурнымі творамі аўтараў, жыццё і дзейнасць якіх звязаны з Камянеччынай, - пачынаючы ад Іпація Пацея, Міхаіла Карповіча да тых, хто сёння робіць першыя крокі ў літаратуры.
       

к3.JPG

   Перепелица, К. И. Каменецкая сага: повесть / К. Перепеліца. – Брест: Академия, 2004. – 120 с. 
   Действия повести, написанной в жанре сентиментальной прозы, происходят в конце 19 века в городе Каменце и его дальних деревнях. Главный герой Иван Фларинович любил историю и географию, изучал архивы, а в письмах к своей девушке писал о том, что нашел о Каменце. К автору по счастливому стечению обстоятеств попали пожелтевшие письма, проникнутые чистыми чувствами, милыми деталями простой человеческой жизни, высокой драматургией судеб, пронесших сквозь годы хрупкую субстанцию—Любовь. 

   
К7.JPG
   Памяць: Камянецкі раён : гіст. дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі. – Мн.: Ураджай, 1997. - 526 с.: іл. 
   Гэта гісторыка-дакументальная хроніка, створвная на падставе дакументаў, літаратурных крыніц, успамінаў удзельнікаў гістарычных падзей, сведчанняў перыядычнага друку. Кніга распавядае пра тое, што захавала гісторыя пра падзеі і лёс людзей у Камянецкім раёне ад старажытных часоў да нашых дзён (1996 г.).


                 
       
   
 

               


© 2011. Каменецкая центральная районная библиотека им.В.М. Игнатовского